Historie

Historisch overzicht AV Clytoneus

Met dank aan Martin Vergeer

Voorwoord

Atletiekvereniging Clytoneus bestaat al meer dan veertig jaar. Veel van de ontwikkeling en de geschiedenis van de vereniging leeft nog in de herinnering van de leden van het eerste uur en van de oprichters. Tevens zijn veel gegevens terug te vinden in de clubbladen die van al de jaren sinds de oprichting in het archief zijn bewaard. Om een wat duidelijker en toegankelijker beeld te krijgen van de levensloop van de vereniging heeft het bestuur in 2011/2012 de wens kenbaar gemaakt om zo veel mogelijk van de geschiedenis vast te leggen in één overzichtelijk document. Daarna is een verzoek gedaan aan Martin Vergeer om de historie vast te leggen.

In onderling overleg met de secretaris namens het bestuur is vastgesteld welke onderwerpen en hoofdstukken in het geschiedenisboek van de vereniging zouden kunnen en moeten komen. Daarna moesten de handen uit de mouwen en stapsgewijs zijn de hoofdstukken ingevuld na het nodige speurwerk.

De eerste aanzet is gedaan in 2012 en heeft inmiddels teksten opgeleverd voor diverse hoofdstukken. De ontbrekende gedeelten zijn in de loop van de tijd toegevoegd. Op deze manier is het document uitgegroeid tot een interessant en lezenswaardige totaalbeschrijving, zodat de leden en toekomstige leden altijd een mogelijkheid hebben om geïnformeerd te raken over hun eigen vereniging.

We zijn ons er van bewust dat in de beschrijving wellicht gegevens ontbreken of niet geheel correct staan vermeld. Hopelijk komen vanuit de leden of andere kennisdragers op- en aanmerkingen binnen bij de secretaris, zodat we de tekst kunnen aanpassen of aanvullen. Bij dezen doen we dus een dringend beroep op de lezers om heel kritisch te kijken naar de beschrijving en eventuele bemerkingen ook daadwerkelijk door te geven aan de secretaris. Hij of zij is het aanspreekpunt voor de leden en zal actie nemen om de tekst bij te stellen of te laten bijwerken. Op die manier proberen we een zuiver en volledig beeld te blijven behouden van de historie van AV Clytoneus.

Met veel genoegen is gewerkt aan de vervolmaking van het document. We wensen iedereen veel plezier en informatievoordeel bij het lezen van het ontstaan en de ontwikkeling van de in onze ogen mooiste vereniging van Woerden.