Evenementen

Evenementen

Zoals waarschijnlijk bij elke vereniging het geval is, kent ook AV Clytoneus een aantal evenementen. Sommige daarvan zijn incidenteel en andere hebben een langduriger bestaan gehad of bestaan nog steeds. In dit hoofdstuk zullen het ontstaan of de achtergronden en de evenementen zelf aan de orde komen. Onderlinge wedstrijden en andere gebruikelijke baanwedstrijden worden in dit deel van de geschiedschrijving niet genoemd, hoewel ze op zich natuurlijk altijd wel een evenement zijn.

Pannenkoekentoernooi

Het oudste evenement binnen de vereniging is het Pannenkoekentoernooi. Op 8 november 1975, dus nog voordat we konden beschikken over een atletiekbaan, vond het eerste onderlinge jeugdtoernooi van AV Clytoneus plaats, en wel in de Badkuip, het terrein op de hoek van de Boerendijk en de Hoge Rijndijk. Daar waren destijds ook de trainingen van jong en oud. De onderlinge wedstrijd werd feestelijk afgesloten met pannenkoeken eten in de kantine van de bedrijfsruimte van de Sociale werkplaats de Sluis aan de Oranjelaan. Op die plaats tegenover de molen zijn inmiddels woningen gebouwd. Dat we die ruimte konden gebruiken, was te danken aan de bemiddeling van penningmeester Piet van Rijnsoever, die daar werkzaam was. Het toernooi was een groot succes en heet vanaf die tijd Pannenkoekentoernooi. Janneke van den Kerkhoff was bij die allereerste happening al betrokken als helpende ouder. Ze heeft het idee van het pannenkoekentoernooi omarmd en de organisatie daarvan op zich genomen tot en met het jaar 1995.

Ook in 1976 werd het pannenkoeken eten nog gedaan in genoemde kantine, maar na het in gebruik nemen van de atletiekbaan in 1977 vonden de onderlinge jeugdwedstrijden natuurlijk daar plaats. Het pannenkoekentoernooi was inmiddels verschoven naar het eind van het seizoen en is losgekoppeld van de laatste onderlinge competitiedag van het zomerseizoen. Het is een helemaal zelfstandig evenement geworden. Op die extra sportdag werden allerlei, veelal door Gerard Vermeij bedachte, spelopdrachten gedaan en als afsluiting werden massaal pannenkoeken gegeten die door zogenoemde bakmoeders naar de baan waren gebracht. Het was vaste prik dat de jeugdleden allemaal een plekje zochten op de band aan de binnenkant van de baan en in die slagorde werd de lange rij uitgestrekte kinderhandjes gevuld met de vers aangevoerde pannenkoeken.

Na het afzwaaien van Janneke is de organisatie van dit evenement overgegaan in handen van de Jeugdcommissie en tot op de dag van vandaag is de traditie in ere gehouden. Sinds 2010 is de spellendag gecombineerd met het tentenkamp waarin de jeugdleden elk jaar een nacht verblijven op de baan. Na de roerige en voor sommigen vrijwel slapeloze nacht wordt in de daarop volgende morgen de spellenochtend georganiseerd en afgesloten met het eten van pannenkoeken, die door ouders zijn aangevoerd. Kortom, een ware traditie.

Singelloop

Op 16 augustus 1978 beleefde de Singelloop zijn eerste editie tijdens de Woerdense Vakantieweek. De loop is tot en met 1996 op donderdagavond onderdeel geweest van de WVW. In de beginjaren op woensdagavond en vanaf 1982 op donderdagavond. Aanvankelijk werd een korte afstand gelopen van 1500 meter voor de jeugd en van vier kilometer voor de ouderen.

De allereerste editie werd georganiseerd door het bestuur. Het jaar daarna was de organisatie in handen van de toenmalige trainer en atleet Jan Tuithof en Willem Sanderse. De afstand van vier kilometer werd weldra uitgebreid tot de meer gangbare wedstrijdafstand van tien kilometer, die gelopen werd vanaf het feestterrein van de WVW op het exercitieveld over drie rondes op de singels rond de stad Woerden.

De organisatie van de loop is na Jan en Willem overgegaan naar bestuurslid en wedstrijdsecretaris Tom van Veldhuizen en is daar gebleven tot 1989. Zij het dat in 1984 de taken eenmalig werden overgenomen door medebestuurslid Ton Friederichs, omdat Tom met vakantie was. In 1986 is de organisatie gedaan door Peter Huitker en Gerard Bierens, met de bedoeling dat zij dat blijvend zouden gaan doen. Helaas bleef het beperkt tot één keer en kreeg Tom de klus weer terug. In 1989 kon hij het organiseren van de Singelloop definitief overdragen, en wel aan Martin Vergeer. Martin had al een paar keer meegedraaid als vrijwilliger en was op die manier goed ingewerkt.

De Singelloop is tot en met 1996 onderdeel gebleven van de WVW en had in de gloriejaren een deelname van soms meer dan 900 lopers en loopsters. Grote namen als Aart Stigter en Bert van Vlaanderen prijken als winnaar. Maar ook ons eigen Clytoneus-lid Rien van der Wilt heeft de Singelloop als overwinning kunnen bijschrijven bij zijn vele triomfen. In 1997 moest de Singelloop op beslissing van de WVW helaas vertrekken uit de Woerdense feestweek. De datum van de loop werd toen verlegd naar de donderdag van de week ná de Woerdense vakantieweek en kreeg de van Kempensingel bij de lokatie van het Kalsbeekcollege als start- en finishplaats. Dat is zo gebleven tot en met 2008. In 2009 werd de datum verschoven naar de maand juni vanwege het bijkomende voordeel van lange avonden en dus de finish bij daglicht. De Singelloop is met ingang van 1999 deel gaan uitmaken van het GURC tot en met 2003. Daarna is de loop weer van dat circuit losgekoppeld en is de Knotwilgenloop bij het GURC ondergebracht.

Het GURC (Groot Utrech Running Circuit) was een circuit van wegevenementen die door acht verenigingen uit de provincie Utrecht werden georganiseerd. Door deelname aan een loop konden punten worden verdiend voor een algemeen klassement over alle lopen. Aan dat klassement waren dankzij flinke sponsoring mooie geldprijzen verbonden. Clytoneus heeft vanaf 1999 tot en met het jaar van opheffing van het GURC geparticipeerd in het circuit. Het eerste jaar met de Singelloop en daarna met de Knotwilgenloop. Het stichtingbestuur van het GURC bestond uit een vertegenwoordiger van elk van de deelnemende verenigingen. Voor AV Clytoneus was dat Martin Vergeer. Aan het GURC kwam in 2007 een einde omdat de laatste sponsor, Run 2 Day uit Utrecht, zich terugtrok.

De vijfentwintigste Singelloop (2002) is dankzij extra sponsoring gelopen zonder inschrijvingskosten. Op zich vrij uniek in de loperswereld.

Martin had in de negentiger jaren al een paar keer bij de organisatie assistentie gehad van Dirk Blom, met de bedoeling dat hij die taak zou gaan overnemen. Vanwege te drukke werkzaamheden kon Dirk helaas dat voornemen niet gestand doen. Derhalve bleef de organisatie in handen van Martin. Hij heeft uiteindelijk de 25 jaar volgemaakt en heeft na de Singelloop van 2013 de eindverantwoordelijkheid definitief overgedragen aan Herman van Rooijen, die in de twee voorgaande jaren al in een aanzienlijk deel van de voorbereidende activiteiten was ingewerkt en deze al op zich had genomen. In de gloriejaren rond 1990 was het aantal deelnemers steeds rond de 800. Het aantal is mede door verzadiging van de loopmarkt en de loskoppeling van de WVW teruggezakt naar rond de 650 deelnemers. Nog altijd een mooi aantal.

Tournoysveldloop

In het najaar van 1976 (Clytoneus had nog geen eigen atletiekaccommodatie) trad de vereniging breed in de schijnwerpers door in samenwerking met het toen nieuwe winkelcentrum Tournoysveld een loop te organiseren door de Schilderswijk. Het werd en bleef een succes, want tot en met 1980 bleef de loop in het programma van de vereniging. De laatste keer onder de naam Jetta Joggingloop, naar aanleiding van het verschijnen van een nieuw type Volkswagen en omdat autobedrijf van Beynum bij die gelegenheid de algehele sponsoring van de loop bij het Tournoysveld voor zijn rekening nam. Na 1980 is de loop niet meer gehouden omdat we daarna vanaf de atletiekbaan de organisatie van de Tunnelloop zijn gestart.

Tunnelloop, thans Knotwilgenloop

In 1980 bestond AV Clytoneus 10 jaar. De kinderziektes waren overleefd, de vereniging beschikte over een eigen baan en een clubgebouw en begon langzamerhand wat meer bekendheid te krijgen. In datzelfde jaar werd de bouw van de eerste spoortunnel over de Wulverhorstbaan voltooid en was bouwer Stevin bereid gevonden tot sponsoring van een loopevenement onder de naam Tunnelloop. Het parcours was uitgezet vanaf de baan, onder de tunnel door en via het fietspad dat toen nog naast de spoorlijn liep over de tunnel werden de deelnemers geleid door het industrieterrein Middelland. Via meerdere rondes kon gekozen worden uit afstanden van 5 tot en met 20 kilometer. De eerste loop werd gehouden tijdens de feestweek vanwege het jubileum, dus in september 1980. De Tunnelloop is tot en met 1986 blijven bestaan, zij het dat de loop in 1986 niet meer beperkt bleef tot een parcours door Middelland. Voor het eerst was toen een halve marathon ingelast, die liep via Kromwijk en het Linschoterbos tot Oudewater en weer terug naar de baan.

De laatste loop vond niet plaats in de herfst van 1985 maar op 18 januari 1986. Pas in 2001 is de draad weer opgepakt en is de Tunnelloop herboren. De datum van handeling werd voor het vervolg vastgesteld op de laatste zaterdag van februari. Het parcours liep niet meer door Middelland maar werd, afhankelijk van de afstand, helemaal verlegd naar Kromwijk en Linschoterbos tot Oudewater. In 2004 ging de loop (in plaats van de Singelloop) deel uitmaken van het GURC circuit en werd in 2005 omgedoopt in Knotwilgenloop. Deze benaming was meer in overeenstemming met het parcours met zijn vele honderden knotwilgen.

Meeting met Spirit uit Oud Beijerland

Op initiatief van wedstrijdsecretaris Tom van Veldhuizen werd in 1981 voor het eerst een duel-meet gehouden met atletiekvereniging Spirit in Oud Beijerland. De eerste tweekamp vond plaats op 11 april in Woerden. Het jaar daarop ging de reis naar Oud Beijerland. Per bus en met een aantal auto’s ging een grote vertegenwoordiging van Clytoneus-atleten, voornamelijk pupillen en junioren, en bestuur en jury op bezoek. Spirit beschikte over een grasbaan van 300 meter en het houden van wedstrijden op zo’n accommodatie was dus prompt een heel nieuwe ervaring voor de deelnemers. De duel-meet is tot en met 1995 blijven bestaan en vond jaarlijks in april plaats, beurtelings bij Spirit en Clytoneus. Dat Spirit gemiddeld iets sterker was, mag blijken uit het feit dat Clytoneus maar vijf van de vijftien keer een overwinning in de wacht kon slepen.

Stadsloop en Cityrun

We schrijven 1983 als Tom van Veldhuizen door de organisatie van de wielerronde van Woerden wordt benaderd voor het houden van een stadsloop als voorprogramma van de koers die jaarlijks in juni door het centrum van de stad raasde. Dankzij een fikse financiële bijdrage kon op 27 juni een aantal aansprekende atleten uit Nederland aan de start verschijnen, waaronder de winnaar van de eerste loop Cor Lambrechts, gevolgd door Gerard Nijboer en Rudie Verriet, de absolute toppers bij de marathonlopers. Ook in 1984 stond er weer een buitengewoon sterk veld aan lopers. De wedstrijd over zeven rondes liep over het wielerparcours vanaf de Rijnstraat, met start en finish na elf kilometer bij de kruising met de Kerkstraat, richting Westdam, Nieuwstraat, Hogewal, Rijnstraat.

Na twee edities was er tot 1995 helaas geen belangstelling meer vanuit de wielerronde. De wielerronde was inmiddels verschoven naar tweede Pinksterdag. Wederom als voorprogramma kwam er weer ruimte voor een loopwedstrijd. Deze keer onder de naam Cityrun. Het parcours startte op de Meulmansweg en ging via het marktplein door de Havenstraat, de Wilhelminaweg, Hogewal, Westdam weer naar de start/finish op de Meulmansweg.

De overwinning in de eerste uitgave kwam in handen van de nieuwe Nederlandse topper Marco Gielen. De run werd een succes en kon in 1996, 1997 en 1998 beschikken over een ruimer budget en trok ook internationale belangstelling, hetgeen mag blijken uit de respectievelijke winnaars Naali uit Tanzania en Musta en Kipchumba uit Kenia. Helaas kon de run, mede vanwege het feit dat de wielerronde uit de kalender verdween, niet in stand blijven.

Luilakloop

Vanaf 1983 tot en met 1990 heeft de vereniging de Luilakloop gekend. Naar goed oud gebruik werd op Hemelvaartsdag vroeg in de morgen menige Nederlander actief en ging dauwtrappen, zoals dat heette. Janneke van den Kerkhoff had ontdekt dat in Haarlem op die dag in de vroege ochtend jaarlijks een zogenaamde luilakloop werd gehouden.” Goed voorbeeld doet volgen”, moet zij gedacht hebben, want zij pakte dat idee op voor Clytoneus. In het sportpark traden jaarlijks met name aardig wat jeugdleden aan om 06.00 uur om hun sportieve prestatie van maximaal vijf km te volbrengen. De deelnemers trokken met blikken en ander herriemakend materiaal de wijk Molenvliet in om het krieken van de dag enigszins wreed aan te kondigen. Na de tocht stond steevast een krentenbol en wat drinken klaar in de kantine. Daarvoor zorgde Janneke als kantinebeheerster op en top.

Vredesvuurloop

We maken een sprongetje in de geschiedenis. Op 5 mei 1990 vierde Nederland de vijfenveertigste Bevrijdingsdag. Het Oranjecomité had het idee opgevat dat ook Woerden mee zou moeten doen aan een al jaren bestaande traditie dat steden en dorpen lopend met een brandende fakkel het bevrijdingsvuur gingen ophalen uit Wageningen, waar in 1945 in hotel de Wereld de capitulatie van de Duitsers was ondertekend en Nederland dus bevrijd was.

Het werd in 1990 een fantastische dag. Een bus helemaal vol met jeugdleden en wat ouderen vertrok heel vroeg in de morgen naar Wageningen, waar rond 06.00 uur de fakkel werd ontstoken aan de vlam in Wageningen. In estafettevorm werd daarna het hele traject tot Woerden lopend afgelegd. De fakkel werd om 15.00 uur zoals gepland op het exercitieveld overgedragen aan de burgemeester.

In het jaar 2000 werd het vuur opnieuw opgehaald in Wageningen. Deze keer in samenwerking met de Runnersclub Woerden. In 2007 waren er opnieuw voldoende mensen enthousiast te krijgen om voor de derde keer het vredesvuur naar Woerden te halen.

Uitwisseling met Kolo in Polen

De stad Woerden had al een jaar nauwe banden met de stad Kolo in Polen. Op verzoek en voorstel van burgemeester van Zwieten reisde in het kader van uitwisseling een groep atleten af naar die stad om op 21 oktober 1990 deel te nemen aan een wedstrijd/prestatieloop van 10 km. De ervaringen waren zo goed dat ook in 1991 weer een reis naar Polen werd gemaakt. In datzelfde jaar kwam een kleine delegatie atleten uit Kolo naar Woerden om mee te doen aan de Singelloop. De uitwisseling heeft daarna geen vervolg meer gekregen.

Cromwijckloop

Om ook met name voor de trimmers een heel geschikte loop te kunnen aanbieden, is op initiatief van Aat Hendrikson de Cromwijckloop in het leven geroepen. De opzet was dat er in de directe omgeving van de baan door het sportpark een loop werd gepresenteerd in het voor- en najaar, die geschikt was voor iedereen, te meer omdat het ging om ten hoogste drie rondes met uitstapmogelijkheid na elke ronde. Op 19 april 1997 werd het eerste startschot gegeven. De frequentie is later afgenomen naar één keer per jaar na afloop van het zomerseizoen. Het parcours is verlegd naar buiten het sportpark en volgt heden ten dage hetzelfde parcours als de Knotwilgenloop. In 2012 bereikte de loop zijn vijfentwintigste editie.

Hofpoort-tunnelloop

In 1995 ontstond bij het ziekenhuis het initiatief om in samenwerking met AV Clytoneus een loop op te zetten vanuit de eigen locatie en in de directe nabijheid van het ziekenhuis. Uit dat idee werd de Hofpoort-tunnelloop geboren met een parcours dat iets verder ging dan rondes in het gebied bij het ziekenhuis om het aantrekkelijk te maken voor de deelnemers. Door gebruik te maken van de twee tunnels onder de spoorlijn was een uitstekend traject te maken vanaf het ziekenhuis, onder de tunnel door bij het station, over de Singel en via de Kromwijkerdijk onder de tunnel door bij de Wulverhorstbaan en via Middelland terug naar Hofpoort, met keuzemogelijkheid van één, twee of drie rondes, zijnde 10 km. De verbintenis met sponsor Hofpoort is blijven bestaan tot en met 1999. Van 2005 tot en met 2007 is dezelfde loop opnieuw gehouden onder de naam Zuwe-Hofpoort tunnelloop.

Internationale Meerkamp

Bij gelegenheid van de officiële opening van de nieuwe atletiekbaan en van het nieuwe clubgebouw op 24 juni 2000 had Tom van Veldhuizen vanuit zijn nauwe contacten met veel tienkampers en zevenkampsters in Europa een aantal van die atleten uitgenodigd om de openingsdag extra cachet te geven en Clytoneus en Woerden kennis te laten maken met het fenomeen meerkamp. De dag werd afgesloten met een grandioos feest in een overvolle feesttent op de plaats van de fietsenstalling. Het succes van die dag smaakte naar meer. In 2002 volgde een sportgala met deelname uit binnen- en buitenland.

In een klein comité werden de plannen uitgewerkt om regelmatig een Internationale Meerkamp (IMK) te organiseren in Woerden. Aanvankelijk was het de bedoeling en ook de afspraak dat Apeldoorn, Woerden en Emmeloord beurtelings een IMK zouden verzorgen. AV Clytoneus was voor het eerst aan de beurt in 2003. We beleefden een schitterend toernooi en toen Apeldoorn door interne omstandigheden in het vervolg moest afhaken, werd mede op aandringen van de nationale en de buitenlandse meerkampers besloten de IMK jaarlijks in Woerden te houden. De sfeer en de organisatie was kennelijk zo goed dat AV Clytoneus alle vertrouwen van de Atletiekunie kreeg.

Prompt werd in het volgende jaar, dus in 2004, door de Atletiekunie het open Nederlandse kampioenschap Meerkamp voor senioren en tevens voor A-junioren toegewezen aan Clytoneus. Clytoneus kreeg eveneens de organisatie van het Nederlands kampioenschap snelwandelen in het pakket meegeleverd. Derhalve klinkt jaarlijks op de tweede wedstrijddag (zondag) het Wilhelmus voor de nieuwe Nederlandse kampioen snelwandelen.

De geleverde prestaties en de opzet van het toernooi waren en zijn van een zodanig niveau dat atleten zich via deze wedstrijd ook kunnen kwalificeren voor wedstrijden op Europees en wereldniveau en voor de Olympische Spelen. Dat gebeurde daadwerkelijk ook. Menigmaal was een Nederlandse of buitenlandse atleet of atlete op de televisie te bewonderen bij EK, WK of Olympische Spelen. De wedstrijden in Woerden in het laatste weekend van de maand augustus zijn een begrip geworden van internationale allure en nog altijd een ode aan de grondlegger van het evenement Tom van Veldhuizen.