Organisatie

Bekijk hier het overzicht van alle trainers.

Hier is een organogram met een overzicht van alle commissies.

Hieronder volgt de lijst met bestuursleden en overige contactpersonen binnen de vereniging.

Bestuur

Vacant
Voorzitter
voorzitter@clytoneus.nl
 • Algemeen contactpersoon voor de vereniging
 • Organisatie
 • Sporters met beperking
Jan Knijff
Secretaris
secretaris@clytoneus.nl
 • Cluster Evenementen en wedstrijden
 • Cluster Accomodatie
 • Cluster Sportondersteuning
 • Cluster Atletiek (jeugd en masters)
 • Overleg trainerscoördinatoren
 • Contactpersoon scholen
 • Verhuur baan
 • Archief van de vereniging
Aat Hendrikson
Penningmeester
penningmeester@clytoneus.nl
 • Cluster verenigingsbureau
 • Sponsoring
 • Financiën, Verzekeringen, Licenties, Vergoedingen
 • Contactpersoon NTB, zwembad
 • Contactpersoon ledenadministratie
 • Opleidingen

Nelleke Flick
Algemeen bestuurslid
nelleke.flick@clytoneus.nl

 • Contact BSO
 • Aanspreekpunt kantine en facilitaire
 • Aanspreekpunt wandelaars

Senta Zimnik
Algemeen bestuurslid
senta.zimnik@clytoneus.nl

 • Contact Gemeente en Woerdense sportverenigingen
 • Aanspreekpunt vrijwilligersbeleid
 • Aanspreekpunt vertrouwenspersoon
Lennart Kleinjans
Algemeen bestuurslid
Lennart.Kleinjans@clytoneus.nl
 • Cluster Atletiek en Jeugd, WOC en wedstrijdkleding
 • Aanspreekpunt beweegteam
 • Aanspreekpunt Atletiekunie
 • Aanspreekpunt Triathlon
Tim Valentijn
Algemeen bestuurslid
Tim.Valentijn@clytoneus.nl
vacature
 • In overleg een of meerdere van de bovengenoemde taken/clusters. 
  Zie ook de pagina Vacatures

Overige contactpersonen

Sandra Kouwenberg
vertrouwenspersoon_vrouw@clytoneus.nl
Ben Hartman
vertrouwenspersoon_man@clytoneus.nl​
Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersoon is de contactfunctionaris binnen de vereniging voor ongewenst gedrag.
Zie hier onze gedragscode.
Redactie Nieuwsbrief en Website
redactie@clytoneus.nl
Voor plaatsing van items in de nieuwsbrief of op de website.
Ook voor alle overige vragen over: Communicatie, Pers en Media.
Francois Bakker, Jantjse Boersma, Egbert de Langen
juco@clytoneus.nl
Jurycoördinator
Ellen Heijne
wedstrijdadm@clytoneus.nl
Wedstrijdsecretaris
Hilda Brak
ledenadm@clytoneus.nl
Ledenadministratie
Giovanni Balzer
baancoordinator@clytoneus.nl
Baancoördinator
Voor coördinatie van vrijwilligers voor de baanploeg voor thuiswedstrijden en voor uitleen van materiaal.
Paul van Kakum
onderhoud@clytoneus.nl
Onderhoudscoördinator
Voor meldingen over onderhoud en schade aan materiaal.