Sportmogelijkheid overdag

11 december 2014

In samenspraak met het bestuur is besloten om op donderdagmorgen extra trainingstijd te gaan aanbieden.

Er is al een kleine groep die gezamenlijk traint overdag en vanuit die groep is de behoefte kenbaar gemaakt om dat ook te kunnen doen onder begeleiding van een trainer. Ton van der Meer en Martin Vergeer hebben zich bereid verklaard om de begeleiding te gaan verzorgen en zij starten daarmee op 15 januari 2015.

Het gaat in feite om loop- en bewegingsbegeleiding maar voor het gemak noemen we het voor intern gebruik nog maar even training. We bieden daarmee de leden voor wie een training overdag beter uitkomt dan een avondtraining, de gelegenheid over te stappen naar de donderdagmorgen of de uitbreiding te benutten als extra mogelijkheid. Bijkomend effect is wellicht dat we de vrij grote trimgroepen en de grote drukte op de baan op woensdagavond enigszins gaan ontlasten door het overstappen van leden naar de donderdag.

De loop- en bewegingsbegeleiding op donderdag gaan we ook openstellen voor mensen van buitenaf. Er zullen ongetwijfeld huismoeders of huisvaders en niet meer werkenden/gepensioneerden zijn voor wie sporten overdag een prima kans biedt om onder begeleiding samen met anderen te (gaan) werken aan de conditie.

Zoals gezegd starten we op 15 januari en we gaan proberen ook via de Woerdense Courant de mogelijkheid onder de aandacht te brengen. De 'trainingstijd' is van 09.30 uur tot 10.45 uur, dus één uur en een kwartier. Na afloop is er uiteraard gelegenheid om op de vereniging koffie of thee te blijven drinken. Degenen die geïnteresseerd zijn heten we nu vast van harte welkom en hoeven zich van te voren niet op te geven. We gaan gewoon van start en gaan ervoor zorgen dat deelname op alle niveaus aangeboden kan worden en ook verantwoord is.

In principe blijven we op of in de directe omgeving van de baan, zodat we de groep zoveel mogelijk bij elkaar kunnen houden.

Leden die vrienden, familie of kennissen willen meebrengen, kunnen dat gerust doen. Iedereen is welkom.