Vergeet je sportkleding niet

31 oktober 2018

Regelmatig blijft er in de kleedkamers goede sportkleding achter. De kleding die de schoonmaakploeg die 's maandags  nog aantreft wordt vanaf nu naar de kast in de kantine op de 1e verdieping gebracht. Die kast is voor een ieder toegankelijk. Dus kijk rustig of er nog iets tussen zit wat je allang kwijt was! Kleding die niet opgehaald wordt gaat te zijner tijd naar het Leger des Heils.