Diploma's!

9 december 2018

Op 7 december 2018 zijn 13 leden van onze verenging geslaagd voor de ABAT2(Assistent BaanAtletiekTrainer, 5 deelnemers)-, respectievelijk het ATL2(assistent Trainer Loopgroepen-cursus, 8 deelnemers)
De cursus besloeg 3 vrijdagavonden, die door praktisch alle cursisten werden gevolgd.

Met beide certificaten kunnen de deelnemers assisteren ter ondersteuning bij reguliere trainingen.
Beide cursussen zijn een uitstekende basis voor het verder volgen van cursussen bij de AtletiekUnie.

De ATL2 cursisten zullen voornamelijk ingezet worden op de maandagavonden (maar ook waar nodig op andere avonden) en bij de opstaproep en Start to Run. De ABAT2-cursisten gaan aan de slag als (assistent) trainers bij de jeugdgroepen.