Uitlotingen Eurolening

20 maart 2019

Uitloting Eurolening 2002-2021 nummer 18

Op 11 maart 2019 zijn in de diverse series de volgende nummers uitgeloot:

Serie DE eindcijfers 18, 27
Serie TE eindcijfer 07
Serie VE eindcijfer 06, 18, 21
Serie HE eindcijfers 23, 34, 47, 50, 56
Serie VHE eindcijfers 09, 24

Tegen inlevering van het leningbewijs kunt u het daarop vermelde bedrag laten uitbetalen door de penningmeester van AV Clytoneus, p.a. Postbus 21, 3440 AA Woerden.

Bekijk hier de uitlotingen 1999/2002-2021.

NB: Bedragen van leningbewijzen die langer dan vijf jaar geleden zijn uitgeloot en vervolgens niet aangeboden/ingeleverd zijn conform de voorwaarden van de lening aan de vereniging vervallen.

De navolgende leningbewijzen zijn per ultimo maart 2019 betaalbaar.