Pupillenkamp 2019

12 mei 2019

Beste pupillen,

Vrijdag 21 op zaterdag 22 juni is het weer tijd voor het traditionele pupillenkamp. Het thema voor dit jaar is “muziek”. De pupillen zijn op vrijdag 21 juni vanaf 17 uur welkom om hun tent op te zetten en zal op zaterdag 22 juni rond 13 uur weer zijn afgelopen. Je kunt je inschrijven t/m 12 juni! In de dagen hierna zal er een mail met nadere informatie worden verstuurd.

Op het pupillenkamp is er ook een traditie dat er op zaterdagmiddag pannenkoeken worden gegeten. Echter, hier hebben wij ook de hulp van jullie ouders voor nodig. Daarom de vraag of jullie ouders pannenkoeken kunnen bakken. Dit kunnen ze bij de inschrijving aangeven. Tijdens de training zullen de pakken met mix worden uitgedeeld.

Zoals gewoonlijk wordt er geslapen in tenten. Wij gaan ervan uit dat het slapen zelf geregeld wordt. Dus het regelen van een tent en eventueel afspreken met wie de kinderen in een tent slapen. Mocht u vragen hebben of mocht het niet lukken met het regelen van een tent/slaapmaatje(s), dan horen wij het graag zodat wij kunnen helpen!

Met sportieve groet,

De jeugdcommissie

Heeft u vragen/opmerkingen? Dan kunt u mailen naar: Jochem.de.Kruijff [at] clytoneus.nl